Gran Premi FIE: Zona Infantil

logo gran premi FIE

No descobrim res si diem que per tenir una societat més tolerant, conscienciada, solidària, etc… hem de començar amb l’educació del més petits.

Si els nens aprenen el que és una discapacitat física, l’experimenten i l’entenen no miraran a les persones que la pateixen com a diferents, estranys o amb prejudicis.

La zona infantil del GPFIE serà un espai de conscienciació i experimentació a través del joc, els nens podran posar-se en la pell de la persona amb discapacitat mentrestant practica diferents esports i jocs. Els nens amb i sense discapacitat jugaran junts, competiran junts i col·laboraran per assolir els reptes.

Al taller de pintura i dibuix podran plasmar la seva visió de la discapacitat i de l’esdeveniment i parlar de la seva experiència amb els altres nens i els nostres tècnics.

Gran premi fie infantil 2

Tots els nens que hi participin tindran un berenar per recuperar les forces!

La zona “Posa’t a la seva pell” serà una de les activitats estrelles de la tarda!Podeu inscriure als vostres fills al següent formulari

 

 

En/Na……………………………………
………………………………………………
………………..amb número de DNI
………………………………………………
autoritzo que el meu fill………….
………………………………………………, de………………. anys participi a la zona infantil “posa’t a la seva pell”, organitzat per la Fundació Isidre Esteve, que tindrà lloc el dia 26 de juliol del 2018 i es durà a terme al circuit de Barcelona-Catalunya.

1.- Dono el meu consentiment per al’ús de la seva imatge (Llei 5/1982, 5 de maig, sobre ele dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en la documentació i mitjans relacionats amb l’activitat. En cas negatiu, ho comunicaré expressamemt a l’organització.
2.-En virtut de la llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, seran incorporades en un fitxer automatitzat responsabiltat de la Fundació Isidre Esteve, CIF: G-25726316. La finalitat d’aquest fitxer és la gestionar i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.
Si desitja exercir els drets d’accès, rectificació, cancel.lació o oposició, pot enviar un correu electrònic a info@fundacioisidreesteve.org per donar-se de baixa a la llista de correu.

Montmeló,a…..de Juliol del 2018
Signatura pare/mare/tutor: